Το Durus ™ Pro είναι ένας καινοτόμος κόμβος τηλεμετρίας – τηλεϊατρικής δομημένος σε ένα ανθεκτικό στρατιωτικού-τύπου tablet (SAMSUNG Active 10 Pro, Military-Grade Durability - Mil-Std-810g, Water-Resistant Touchscreen, Adaptable S Pen - IP68, UHD Camera & AR Biometric Access).
Σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να καλύψει τις απαιτήσεις του Ιατρού και του παραϊατρικού προσωπικού τηλεμετρίας.

Το Durus ™ Pro υποστηρίζει, με μια καινοτόμο μέθοδο πληθυσμογραφίας (PPG) την μέτρηση και την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού, της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού, της οξυγόνωσης του αίματος (SPO2) ενώ ταυτόχρονα δρα σαν πύλη διασύνδεσης ( BLE® gateway) gia την λήψη, τον συγχρονισμό και την αποθήκευση των δεδομένων τηλεμετρίας στο ATLAS™ .


Tο Durus ™ Pro υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο τον συγχρονισμό με τον ιατρικό φάκελο του ασθενή του συστήματος ATLAS™ χρησιμοποιώντας τεχνολογίες WiFi και 4G/5G. Συνεπώς μπορεί να διασυνδεθεί και να λειτουργήσει από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο.

Durus ™ Pro

 

 

 

Συνδεσιμότητα και Συνχρονισμός δεδομένων

Tο Durus ™ Pro υποστηρίζει τον συγχρονισμό δεδομένων  με το σύστημα ATLAS ™ σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες WiFi και 4G/5G.

 

 

 

 

Μία συσκευή Τηλεμετρίας βιοσημάτων (DURUS™)
Τώρα μπορείς να έχεις μιά συσκευή Τηλεμετρίας βιοσημάτων
η οποία επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με τον Ιατρικό σου Φάκελο
ΒΗΜΑ 1

Επέλεξε τον τύπο συσκευής ανάλογα με τις απιτήσεις σου. DURUS™ για τον ασθενή DURUS™ Pro για τους Ιατρούς και τους δυναμικούς χρήστες (π.χ. αθλητές κ.α)

ΒΗΜΑ 2

Δικτύωσε την συσκευή με το ίντερνετ ή/και τις απαραίτητες συμβατές εξωτερικές συσκευές (BLT ) ιοσημάτων (π.χ. γλυκόμεντρο, σπιρόμετρο κ.α.) και βάλε σε ρουτίνα "ΥΓΕΙΑΣ" τις καθημερινές μετρήσεις σου

Πλατφόρμα τηλεφροντίδας "όλα σε ένα"
Τώρα μπορείς να έχεις όλες τις υπηρεσίες μέσα απο ένα
ενοποιημένο φιλικό περιβάλλον

Αλληλεπιδραστικός Ιατρικός Φάκελος

Φωνητική Διάγνωση

Υπηρεσία Φωτογράφισε και Διαμοίρασε

Τηλεμετρία Βιοσημάτων σε πραγματικ χρόνο

Συνεδρίες με Ιατρούς της επιλογής σας

Συνεδρίες με Ιατρούς 24|7

Durus ™ Pro και ασφάλεια δεδομένων (HIPAA)
Τώρα μπορείς διαμέσου του Durus ™ να πάρεις ή να δώσεις πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του ATLAS™
με ασφάλεια με ενιαίο QR και OTP με χρονική διάρκεια
ΒΗΜΑ 1

Διαμοίρασε το QR με τον ιατρό ή τους ιατρούς της επιλογής σου ή σκάναρε με την χρήση του DURUS™ το QR που έχεις λάβει

ΒΗΜΑ 2

Διαμοίρασε ή συμπλήρωσε τον τρέχοντα κωδικό OTP με χρονική διάρκεια λήξης που έλαβες στο κινητό σου και διασφάλισε ότι την επόμενη φορά κανένας απο συμμετέχοντες δεν θα έχει πρόσβαση.

Slider

 

 

 

Βιοσήματα πληθυσμογραφίας
του Durus ™ Pro

Το υποσύστημα βιοσημάτων πληθυσμογραφίας του Durus ™ Pro ( PPG Διπλώματα ευρεσιτεχνίας PMID: 20180100577, 20160100513, 20170200142) μπορεί να συλλέξει εικόνες από το δάχτυλο μέσω της ενσωματωμένη κάμερας, να τις αναλύσει και να εξαγάγει χρήσιμες ιατρικές - κατάστασης υγείας πληροφορίες. Το Durus ™ Pro χρησιμοποιεί μια οπτική τεχνική για την ανίχνευση ογκομετρικών αλλαγών στο αίμα στην περιφερική κυκλοφορία. Η συγκεκριμένη μη επεμβατική μέθοδος κάνει μετρήσεις στην επιφάνεια του δέρματος και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το καρδιαγγειακό σύστημα χρήστη.

 

 

 

Συμβατές BLE® εξωτερικές συσκευές βιοσημάτων

Συμβατές συσκευές - Τηλεμετρία

Συμβατές συσκευές μέτρησης βιοσημάτων με το DURUS™ και το DURUS Pro™. Οι συσκευές επιλέγονται με βάση τις ιατρικές ανάγκες.

* Συμβουλευτείτε τον Ιατρό σας για το απαιτούμενο σετ συσκευών.