Για ιατρούς, αθλητές, ασθενείς, και νοσηλευτές

Διαγνωστική Τηλεμετρία

η ολοκληρωμένη λύση
ATLAS™ & DURUS™

 
 

Διαγνωστική Τηλεμετρία


ECG Holter Mobile Telecardiology Ai ECG analysis Audio Cardiology


Στα πλαίσια του συστήματος TeleCare αξιοποιούμε την τεχνολογία μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό πρίσμα για την παροχή υπηρεσιών Διαγνωστικής Τηλεμετρίας και Τηλεφροντίδας με επίκεντρο τους ασθενείς αλλά και τον υγιή πληθυσµό . Στα πλαίσια αυτά γίνεται χρήση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και συσκευών από τους τελικούς χρήστες για την καθημερινή λήψη βιοσημάτων και την διαβίβαση και αποθήκευση αυτών στον ιατρικό φάκελο ή/και την ταυτόχρονη ανάλυση από τους διασυνδεμένους ιατρούς σε κάθε γεωγραφικό σημείο.


Οι κόμβοι διαγνωστικής τηλεμετρίας (DURUS™ & DURUS™ Pro) σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν για εγγράφουν τα βιοσήματα, να τα αναλύουν τα δεδομένα και τα αποστέλλουν μέσω δικτύου στο σύστημα ATLAS™.


Ειδικότερα είναι δυνατό να συλλέγουν και να αναλυθούν από απόσταση:

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (24H)
  • Οξυμετρία (SPO2)
  • Ιατρικές Εικόνες (4Κ)
  • Σπιρομέτρση
  • Ηχοκαρδιογραφημα
  • HRV
  • Μέτρηση Σακχάρου
  • Μέτρηση Πιέσεως
  • Ηχητικά μηνύματα συμπτωμάτων
Τηλεμετρία

ΝΕΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Καθημερινή μέτρηση βιωσιμάτων
"η νέα συνήθεια"

 

Χρησιμοποιήστε καθημερινά το DURUS™ και τις απαιτούμενες συμβατές συσκευές μέτρησης βιοσημάτων (Γλυκόζης, Καρδιακού Ρυθμού, Μεταβολή του Καρδιακού Ρυθμού, Οξυγόνωσης Αίματος, Όγκου αέρα-Ζωτικής χωρητικότητας, Βάρος, κ.α.) και γίνετε ενεργός αξιολογητής της Υγείας σας. Αποθηκεύστε τις μετρήσεις σας σε πραγματικό χρόνο στον ιατρικό σας φάκελο για ιατρική αποτίμηση κατά τη διάρκεια συνεδρίας.

 

TelleCare : Η νέα συνήθεια του υγιή πληθυσμού

 

 
Ολοκληρωμένος κόμβος Τηλεκαρδιολογίας σταθερός και κινητός

νιώσε ασφάλεια ακόμα και στο ύπνο...

Η άπνοια στον ύπνο έχει συσχετιστεί με αυξημένη επίπτωση στεφανιαίας νόσου, με καρδιακή ανεπάρκεια και με διαταραχές του ρυθμού.

Οι κόμβοι DURUS™

Κόμβοι DURUS™ Διαγνωστικής Τηλεμετρίας

 


online

DURUS™ και DURUS™ Pro

Η συσκευή DURUS™ του TeleCare είναι μια ολοκληρωµένη υβριδική συσκευή  α) λήψης βιοσημάτων (HR, HRV, SPO2, κ.α.) με την μέθοδο της πληθυσμογραφίας (PPG), β) λήψης βιοσημάτων διαμέσου εξωτερικών BLE συσκευών (ηλεκτροκαρδιογράφο, σπιρόμετρο, πιεσόμετρο, γλυκόμετρο κ.α), γ) διασύνδεσης με το σύστημα ATLAS™ και τον ιατρικό ηλεκτρονικό φάκελο, δ) διεξαγωγής ιατρικών βιντεο-συνεδριών που μπορεί να υπαστηρίξει στο σπίτι την τακτική παρακολούθηση παραμέτρων υγείας ασθενών και υγιούς πληθυσµού.

Συμβατές συσκευές - Τηλεμετρία

Συμβατές συσκευές με το
DURUS™ και το DURUS Pro™
Συμβατές συσκευές μέτρησης βιοσημάτων με το DURUS™ και το DURUS Pro™. Οι συσκευές επιλέγονται με βάση τις ιατρικές ανάγκες.

* Συμβουλευτείτε τον Ιατρό σας για το απαιτούμενο σετ συσκευών.

 

Χρήστες της Διαγνωστικής Τηλεμετρίας

Χρήστες της Διαγνωστικής Τηλεμετρίας End users

 


online

Ασθενείς ή άτομα 3ης ηλικίας

Οι χρήστες αυτού του τύπου από το χώρο διαµονής τους και οποιαδήποτε στιγµή µπορούν να αποστέλλουν στον ιατρικό τους φάκελο τις ιατρικές παραµέτρους που έχει υποδείξει ο θεράπων ιατρός τους. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προµηθευτούν τις ανάλογες ατοµικές συσκευές τηλεµετρίας και τον κόμβο DURUS™. Έτσι δεν απαιτείται η µετάβαση του ασθενή στο ιατρείου του θεράποντος ιατρού του.

Αθλητές ή υγιής πληθυσμός

Οι χρήστες αυτού του τύπου υιοθετούν μια νέα συνήθεια αυτής της καθημερινής καταγραφή βιοσημάτων και ιατρικών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο ή ασύγχρονα για την βελτιστοποίηση της φροντίδας της υγείας του υγιή πληθυσμού και της απόδοσης των αθλητών. Με γνώμονα τα εξατομικευμένα όρια των τιμών των βιοσημάτων τους μπορούν εύκολα να εντοπίζσουν διαφορές στην φυσική κατάσταση και πιθανά προβληματα υγείας.

 

Το σύστημα τηλεφροντίδας TeleCare είναι ο ελληνικός κόμβος του συστήματος τηλε-υγείας Doctorshello και διατηρεί όλα τα δικαιώματα χρήσης. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ηλεκτρονικοί Τρόποι πληρωμής