Καθημερινή εξέταση δερματικών προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο

Τηλεδερματολογία TeleCare

 
 

Δερματολογία στα πλαίσιο του TeleCare


DURUS™ Pro Εικόνες lossless 4K Mobile Telecardiology Ai analysis Capture and Share

Το υποσύστημα συνεδριών δερματολογίας του TeleCare υποστηρίζει την παροχή διαδικτυακών δερματολογικών υπηρεσιών – διαγνωστικών και θεραπευτικών - από διασυνδεμένους δερματολόγους.


Διάμεσου της υπηρεσίας Capture and Share (ATLAS™ & DURUS™ Pro) ο ασθενής δύναται να λάβει εικόνες υψηλής ανάλυσης (lossless 4K) απο την περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) και να τις διαμοιράσει σε πραγματικό χρόνο σε ιατρούς της επιλογής του.


Η χρήση της υπηρεσίας είναι σημαντική διότι τα δερµατολογικά περιστατικά είναι πάρα πολλά (περίπου το 30% των συνολικών περιστατικών) και όµως αυτά ή δεν αντιµετωπίζονται σωστά ή αντιµετωπίζονται ελλιπώς λόγω της αποφυγής επίσκεψης σε εξειδικευµένο δερµατολόγο.

ECG & Durus ™ Pro

ΒΗΜΑΤΑ Capture and Share

Η χρήση της υπηρεσίας είναι απλή. Ο ασθενής µε το δερματολογικό πρόβλημα διασυνδέεται διαμέσου του ATLAS™ και ο διασυνδεμένος δερματολόγος κατά την διάρκεια βιντεοσυνεδρίας λαμβάνει εικόνες, αξιολογεί το ιστορικό του ασθενούς, τις εργαστηριακές αναλύσεις, και οτιδήποτε άλλο σχετικό δεδομένο υπάρχει στο ιατρικό φάκελο του ασθενούς και προβαίνει σε διάγνωση, και καθορίζει τις περαιτέρω πράξεις.

TeleCare

Ομάδα Υποστήριξης
 
Ολοκληρωμένος κόμβος Τηλεδερματολογίας

Κόμβος του ασθενή

Γιατί να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία
τηλεδερματολογίας του TeleCare


ECG Holter Mobile Telecardiology Ai ECG analysis Audio Cardiology

 

Άμεση

Υπάρχει αμεσότητα διαμέσου συνεδρίας μεταξύ του βασικού ιατρού, του δερματολόγου και του ασθενή.

Απλή

Απλή στη χρήση χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις. Απλώς συνδεθείτε και ξεκινήστε την συνεδρία.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε διαμέσου του ATLAS™ ή του DURUS™.

Ασφαλής

Ελαττώνει τις επισκέψεις του ασθενούς καθώς και την παραµονή του στο ιατρείο (π.χ. περίοδος πανδημίας).

 

 
Ολοκληρωμένος κόμβος Τηλεδερματολογίας

Κόμβος του Ιατρού

Τεχνικές Τηλεδερματολογίας στο TeleCare

Μπορούν να υποστηρικτούν διαφορετικές τεχνικές τηλεδερματολογίας με βάση τον χρόνο και την ύπαρξη συνεδρίας ιατρού-ασθενή. Σην δεύτερη τεχνική έχουµε µετάδοση ιατρικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο και εικόνων ενώ υπάρχει και άµεση συνεδρία ιατρού-ασθενή.

 

Λήψη και αποθήκευση μέσω του DURUS™

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη λήψη και προώθηση ψηφιακών εικόνων (δέρμα, μάτι κ.λπ.) καθώς και συνοδευτικής πληροφορίας στον ιατρικό φάκελο του ασθενή στο ATLAS™. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του DURUS ™ και είναι τόσο απλή όσο η λήψη μιας εικόνας χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο. Το πρωταρχικό πλεονέκτημα της χρήσης αυτής της λειτουργίας είναι ότι δεν απαιτεί και τα δύο μέρη να είναι διασυνδεμένα την ίδια ώρα σε μια συνεδρία. Το DURUS ™ παρέχει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την διεπαφή.

 

Διαμοίραση σε πραγματικό χρόνο μέσω του ATLAS™

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη λήψη εικόνων απο την περιοχή ενδιαφέροντος σε πραγματικό χρόνο (διαδραστική τηλεδερματολογία) και επιτρέπει στον ιατρό και τον ασθενή να αλληλεπιδράσουν κατα την διάρκεια μιας βιντεοσυνεδρίας. Πραγματοποιείται μέσω της διασύνδεσης Capture and Share του ATLAS ™ και μιας κάμερας υψηλής ανάλυσης (Logitech BRIO Webcam with 4K Ultra HD Video & HDR). Αυτή η διαδικασία είναι πιο αποτελεσματική απο την ασύγχρονη δεδομένου ότι ο ιατρός μπορεί να καθοδηγήσει τη λήψης εικόνας και να αξιολογήσει τον ιατρικό φάκελο.

 

 

 

Το σύστημα τηλεφροντίδας TeleCare είναι ο ελληνικός κόμβος του συστήματος τηλε-υγείας Doctorshello και διατηρεί όλα τα δικαιώματα χρήσης. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ηλεκτρονικοί Τρόποι πληρωμής