Καθημερινή εξέταση της καρδιακής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο

Τηλεκαρδιολογία TeleCare

 
 

Η πρώτη "πραγματικού χρόνου" υπηρεσία
τηλεκαρδιολογίας


ECG Holter Mobile Telecardiology Ai ECG analysis Audio Cardiology

 

Το υποσύστημα τηλεκαρδιολογίας του TeleCare μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο καρδιογραφήματα που λαμβάνονται από φορητούς καρδιογράφους και όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να γίνει διάγνωση από απόσταση. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στον ιατρικό φάκελο του ασθενή και χρονοταξινομούνται αυτόματα.


Οι κόμβοι τηλεμετρίας (DURUS™ & DURUS™ Pro) εγγράφουν τα σήματα τηλεκαρδιολογίας, αναλύουν τα δεδομένα και τα αποστέλλουν μέσω δικτύου στο σύστημα ATLAS™.


Ειδικότερα είναι δυνατό να συλλέγουν και να αναλυθούν από απόσταση:

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Ηχοκαρδιογράφημα
  • Καρδιακοί παλμοί
  • Ηχητικά μηνύματα συμπτωμάτων
ECG & Durus ™ Pro

FAQs Τηλεκαρδιολογία

Συνδυασμοί εξοπλισμού φορετού/φορητού ECG Holter

Η χρήση συγκολλητικών ηλεκτροδίων επιτρέπει να ληφθεί ένα αξιόπιστο ECG, μιας και με επανατοποθέτηση με την καθοδήγηση ιατρού είναι δυνατές διαφορετικές εφαρμογές και λήψη διαφορετικών απαγωγών για ασφαλέστερη διάγνωση. Η συγκεκριμένη επιλογή παρότι δεν υποστηρίζει ταυτόχρονα όλες τις απαγωγές είναι κατάλληλη σε πολλούς τομείς καρδιολογίας, στους οποίους τα «ξηράς» τεχνολογίας ηλεκτρόδια δεν είναι αποτελεσματικά.

Η ζώνη έχει σχεδιαστεί σαν μέρος του γενικού συστήματος. Δρα σαν σύνολο τριών αισθητήρων, οι οποίοι καταγράφουν ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα 24|7 και το μεταδίδουν ασύρματα σε ένα δέκτη (π.χ. DURUS™ ή αθλητικό ρολόι) . Η χρήση μιας «ξηράς» τεχνολογίας ηλεκτροδίων επιτρέπει να ληφθεί ένα αξιόπιστο ECG χωρίς συγκολλητικά ηλεκτρόδια, έτσι ώστε οι μακροπρόθεσμες εφαρμογές να είναι δυνατές χωρίς ερεθισμό του δέρματος. Η ζώνη παρότι δεν υποστηρίζει όλες τις απαγωγές είναι κατάλληλη σε πολλούς τομείς καρδιολογίας ( I, II ή απαγωγή στήθους), στους οποίους τα συμβατικά όργανα καταγραφής γεγονότος χρησιμοποιούνται σήμερα.

 
Ολοκληρωμένος κόμβος Τηλεκαρδιολογίας σταθερός και κινητός

Κόμβος του ασθενή

Γιατί να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία
τηλεκαρδιολογίας του TeleCare


ECG Holter Mobile Telecardiology Ai ECG analysis Audio Cardiology

 

Άμεση

Υπάρχει αμεσότητα διαμέσου συνεδρίας μεταξύ του βασικού ιατρού, του καρδιολόγου και του ασθενή.

Απλή

Απλή στη χρήση χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις. Απλώς συνδεθείτε και ξεκινήστε την συνεδρία.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε διαμέσου του ATLAS™ ή του DURUS™.

Ασφαλής

Ελαττώνει τις επισκέψεις του ασθενούς καθώς και την παραµονή του στο ιατρείο (π.χ. περίοδος πανδημίας).

 

 
Ολοκληρωμένος κόμβος Τηλεκαρδιολογίας

Κόμβος του Ιατρού

Συμβατές συσκευές - Τηλεμετρία

Συμβατές συσκευές με το
DURUS™ και το DURUS Pro™
Συμβατές συσκευές μέτρησης βιοσημάτων με το DURUS™ και το DURUS Pro™. Οι συσκευές επιλέγονται με βάση τις ιατρικές ανάγκες.

* Συμβουλευτείτε τον Ιατρό σας για το απαιτούμενο σετ συσκευών.

 

 

Το σύστημα τηλεφροντίδας TeleCare είναι ο ελληνικός κόμβος του συστήματος τηλε-υγείας Doctorshello και διατηρεί όλα τα δικαιώματα χρήσης. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ηλεκτρονικοί Τρόποι πληρωμής