Για ιατρούς, ασθενείς και αθλητές

Ιατρικός φάκελος

η ολοκληρωμένη λύση διαμέσου
των ATLAS™ & DURUS™

 
 

Ιατρικός Φάκελος TeleCare


ECG Holter Mobile Telecardiology Ai ECG analysis Audio Cardiology


Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος του TeleCare διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο και αποθηκεύει ψηφιακά τα δεδομένα των χρηστών σχετικά με ιατρικές πράξεις με την πάροδο του χρόνου με σκοπό την βελτιστοποίηση των επόμενων υπηρεσιών υγείας. To TeleCare, διαμέσου του ATLAS™ διαχειρίζεται το σύνολο αυτών των φακέλων και παρέχει πρόσβαση και διαμοίραση της πληροφορίας που περιέχεται με δυναμικό και φιλικό τρόπο σε διαπιστευμένο χρήστες (Collaborators).


Δώστε πρόσβαση στον ιατρικό σας φάκελο στους ιατρούς της επιλογής σας διάμεσου μια δυναμικής διεπαφής (Drag and Drop) και αναιρέστε την όποτε επιθυμείτε.


Ιατρικός Φάκελος TeleCare υποστηρίζει την/τον:

  • Εύκολη διαχείριση δεδομένων και φακέλων ασθενών
  • Εύχρηστη αποθήκευση, ενημέρωση και πλοήγηση δεδομένων
  • Έξυπνη ανάλυση δεδομένων
  • Δημιουργία εξατομικευμένων υπηρεσίων
  • Δημιουργία εξατομικευμένων διεπαφών
  • Δημιουργία Δυναμικών διαγραμμάτων δεδομένων
  • Αυτόματο τηλεμετρικό συγχρονισμό DURUS™
  • Δημιουργία δερματολογικών εικόνων & Θέαση Απεικονίσων Capture and Share
Ιατρικός Φάκελος TeleCare

Ιατρικός Φάκελος TeleCare

Κάθε στιγμή, κάθε ιατρικό δεδομένο

Χρησιμοποιήστε την ασφαλή και επεκτάσιμη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ιατρικού Φακέλου για την παροχή εύκολης και άμεσης πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα. Ο Ιατρικός Φάκελος προσφέρει, σε πραγματικό χρόνο και με δυναμική εξουσιοδότηση, πρόσβαση στα δεδομένα (Τηλεμετρίας, Εξετάσεων Εργαστηρίων, Απεικονιστικών Εξετάσεων - Διαγνώσεων, κ.α.) από οποιαδήποτε φυσική θέση διαμέσου του ATLAS™ με την χρήση υπολογιστή ή διαμέσου της συσκευής DURUS™.

 

Μάθετε Περισσότερα

Διασφάλιση δεδεομένων φακέλου TeleCare GDPR -HIPPA


QR OTP Drag and Drop επιλογή Διασφάλιση δεδεομένων

Στα πλαίσια του ιατρικού φακέλου υποστηρίζονται ταυτόχρονα όλες οι σύγχρονες “τραπεζικού τύπου” τεχνολογίες διασφάλισης δεδομένων. Για να παραχωρήσει εξουσιοδότηση ο χρήστης, αφού εισέλθει στον φάκελό του ( ATLAS™ Username & Password) πρέπει α) ή να προσθέσει στην λίστα τον συγκεκριμένο ιατρό ( Drag and Drop) β) ή να του αποστείλει το QR και να του δώσει το μοναδικό One Time Password (OTP).

 

 

 

 

 

Ιατρικός Φάκελος με “τραπεζικού τύπου” διασφάλιση δεδομένων

TeleCare

Σύνθετα δεδομένα ιατρικού φακέλου XML μεταδεδομένα

Ποιος χρήστης; Πότε έγινε; Με ποιά συσκευή; Γιατί έγινε;

Στα πλαίσια του TeleCare τα σύνθετα δεδομένα με ιατρική πληροφορία περιεχομένου “παίρνουν έννοια” από την αλληλοεξάρτηση του χρόνου, της συσκευής τηλεμετρίας που εφαρμόζεται, και της ιδιαιτερότητας του χρήστη. Έτσι για τα πιο κάτω δεδομένα στο TeleCare υπάρχει μεταπληροφορία πχ. Ποιος; Πότε; Με τί ; Γιατί;.

 
 

Παραπεμπτικά

Παραπεμπτικά και Παραγγελίες εξετάσεων αίτημα για κάποιο τεστ, και τα αποτελέσματα στο ιατρικό φάκελο

Διαγνώσεις

Διαγνωστικές σειρές δεδομένων με βάση τον χρόνο και σειρές δεδομένων Τηλεμετρίας.

Δημογραφικά

Δμογραφικά στοιχεία, και αλληλεπιδραστικό αναμνηστκό ιστορικό

Εγγραφές

Ηχητικές εγγραφές (REC) πρωτοκόλλων, οδηγιών εφαρμογής τηλεμετρίας, λήψης σκευασμάτων, ειδικές σημειώσεις.

Αναφορές

Αναφορές ιατρού για την τηλεφροντίδα, H1N1, και δυναμική χρονική ταξινόμηση κατάστασης COVID19

DI.CO.M -LIS

Θέαση απεικονίσεων με βάση το πρωτόκολλο DI.CO.M, διασύνδεση με PACS, εργαστηριακές εξετάσεις κ.α.

 
 

 

Το σύστημα τηλεφροντίδας TeleCare είναι ο ελληνικός κόμβος του συστήματος τηλε-υγείας Doctorshello και διατηρεί όλα τα δικαιώματα χρήσης. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ηλεκτρονικοί Τρόποι πληρωμής