Η αλληλεπιδραστική διεπαφή του DURUS™ Pro σας παρουσιάζει την συσκευή με ενεργά σημεία ενδιαφέροντος. Κλικάρετε στις ενεργές θέσεις για αναλυτικές πληροφορίες ή πολυμεσική παρουσίαση.

Επισήμανση: Για την καλύτερη αντίληψη του συστήματος ζητήστε παρουσιάση. ΕΔΩ

 

 

Το σύστημα τηλεφροντίδας TeleCare είναι ο ελληνικός κόμβος του συστήματος τηλε-υγείας Doctorshello και διατηρεί όλα τα δικαιώματα χρήσης. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ηλεκτρονικοί Τρόποι πληρωμής